Rusça (Genel) Dil Eğitimi (Uzaktan Eğitim)

(4 DEĞERLENDİRME)
Introduction LearnPress – LMS plugin

RUSÇA KURSU - Ders 1

 • Rus alfabesine giriş.
 • Rusçada vurgu. Bazı tonlama türleri.
 • Bazı işaret ve şahıs zamirlerinin kullanımı.
 • Rus dilinde Kim? Ne? Nerede? soru kelimeleri.
 • İsimlerde canlı/cansız ayrımı.

Dersin Amaçları ve İçeriği

 • Okuma Becerisinin Geliştirilmesi: Bazı harflerin matbaa şekillerinin öğrenilmesi, heceler ve kelimelerin okunması.
 • Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: Bazı harflerin elyazısı şekillerinin öğrenilmesi, hece ve kelimelerin yazılması.
 • Konuşma ve Duyma Becerilerinin Geliştirilmesi: Vurgu ve tonlama konusunda başlangıç bilginin verilmesi. Küçük dialoglar kurma yoluyla bazı tonlama türlerinin doğru kullanılmasının sağlanması.
 • Başlangıç kelime hazinesinin oluşturulması: yaklaşık 20 kelimenin öğrenilmesi.

RUSÇA KURSU - Ders 2

 • Rus alfabesinin devamı.
 • Vurgulu ve vurgusuz hecelerde "a" ve "o" seslerinin okunuşu.
 • Tonlama türleri. Tonlama türlerinin karşılaştırılması.
 • İsimlerde cins.

Dersin Amaçları ve İçeriği

 • Okuma Becerisinin Geliştirilmesi: Bazı harflerin matbaa şekillerinin öğrenilmesi, heceler ve kelimelerin okunması.
 • Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: Bazı harflerin elyazısı şekillerinin öğrenilmesi, hece ve kelimelerin yazılması.
 • Konuşma ve Duyma Becerilerinin Geliştirilmesi: Küçük dialoglar kurma yoluyla tonlama türlerinin karşılaştırılması. Bazı konuşma kalıplarının (izin isteme, teşekkür) öğrenilmesi.
 • Kelime hazinesinin

RUSÇA KURSU - Ders 3

 • Rus alfabesinin devamı (son ders).
 • "a" bağlaçlı birleşik cümleler.
 • Birleşik cümlelerde tonlama.
 • Şahıs zamirleri.
 • İyelik zamirlerinin tekil sayıda kullanımı.

Dersin Amaçları ve İçeriği

Geliştirilmesi: Bazı harflerin matbaa şekillerinin öğrenilmesi, heceler ve kelimelerin okunması.

 • Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: Bazı harflerin elyazısı şekillerinin öğrenilmesi, hece ve kelimelerin yazılması.
 • Konuşma ve Duyma Becerilerinin Geliştirilmesi:. Küçük dialoglar kurma yoluyla tonlama türlerinin doğru kullanılmasının sağlanması. Bazı konuşma kalıplarının (selamlaşma, vedalaşma, hal hatır sorma) öğrenilmesi.
 • Kelime hazinesinin genişletilmesi: 50 yeni kelimenin öğrenilmesi.

RUSÇA KURSU - Ders 4

 • Daima yumuşak olan ünsüzler: «ч» «щ».
 • Vurgusuz hecelerde "е" ve "э" seslerinin okunuşu.
 • «чт» ve «чн»harflerinin okunuşu.
 • İsimlerde cins (genelleme).
 • Olumsuzluğu belirten yapılar.
 • Emir kipinin hitap ve rica için kullanımı.
 • Где? soru kelimeli cümleler

Dersin Amaçları ve İçeriği

 • Okuma Becerisinin Geliştirilmesi: Cümle, dialog ve küçük metinlerin okunması.
 • Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: Kelimelerin, cümlelerin ve dialogların yazılması.
 • Konuşma ve Duyma Becerilerinin Geliştirilmesi: Küçük dialoglar kurma yoluyla tonlama alıştırmalarının yapılması. Bazı konuşma kalıplarının (inkar, itiraz, özür dileme, yer sorma) öğrenilmesi .
 • Kelime hazinesinin genişletilmesi: 80 yeni kelimenin öğrenilmesi.

RUSÇA KURSU - Ders 5

 • «ц» harfinin özelliği ve okunuşu.
 • 4. tonlama türü.
 • İsimlerin ve şahıs zamir-lerin çoğul halleri.
 • "Kimin?" sorusunun isimlerle uyumlu olarak kullanımı:Чей? Чья? Чьё? Чьи?
 • 1. tür çekim fiillerin çekimi.

Dersin Amaçları ve İçeriği

 • Okuma Becerisinin Geliştirilmesi: Kelimelerin, cümlelerin ve kısa metinlerin okunması.
 • Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: Kelimelerin ve cümlelerin yazılması.
 • Konuşma ve Duyma Becerilerinin Geliştirilmesi:. Küçük dialoglar kurma. Bazı konuşma kalıplarının (tanışma, meslek sorma, yer sorma) öğrenilmesi.
 • Kelime hazinesinin genişletilmesi: 47 yeni kelimenin öğrenilmesi.

RUSÇA KURSU - Ders 6

 • Rusça sesbilgisi: Alfabe, okuma kuralları, vurgu, tonlama (tekrar ve genelleme)
 • Öğrenilen gramer konularının tekrarı.

Dersin Amaçları ve İçeriği

 • Okuma Becerisinin Geliştirilmesi: cümle ve küçük metinlerin okunması.
 • Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: hece, kelime ve cümlelerin yazılması.
 • Konuşma ve Duyma Becerilerinin Geliştirilmesi: öğrenilen konuşma kalıplarının küçük dialoglarda kullanılması.

MOVIE CLUB AKTIVITELERI,

CONVERSATION CLUB AKTIVITELERI,

LISTENING ÇALIŞMALARI

Ders İçeriği

 • Döküman 6
 • Sınav 2
 • Süre 60 Saat
 • Seviye Bütün Seviyeler
 • Eğitim Dili Rusça
 • Öğrenci 68
 • Sertifika Var
 • Değerlendirmeler Sınav
Yazılım Mühendisi

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme Ortalaması

4.8
4 Değerlendirme

Değerlendirme Detayı

5 yıldız
3
4 yıldız
1
3 yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0

  Sınav

  Sınav zordu ama kaliteliydi. Teşekkürler

3D Max Eğitimi

142
4
Fiyat Sorunuz

Rusça (Genel) Dil Eğitimi

68
4
Fiyat Sorunuz